تبلیغات
گفتمان - یادداشت روز کیهان در مورد بازداشت مرتضوی و لاریجانی (ارثیه ی کسی نیست!)
گفتمان
راه است و چاه ؛ دیده ی بینای آدمی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دشمن ما یعنی اون دستگاه مقتدر مادی که تا قبل از انقلاب ، بر اقتصاد این کشور و سیاست این کشور و فرهنگ این کشور و منابع این کشور و تصمیمات مسئولان این کشور مسلط بوده از این وضع ناراحته ، می خواهد اینرا عوض کند . چکار کند ؟ برای او تنها راه اینست که ملت ایران و مسئولان ایران به یک محاسبه ای برسند ؛ در نهایت ، که ادامه این راه ، احساس کنندبه صرفشان نیست . می خواهد این محاسبه را بر ذهن شما تحمیل کند . می خواهد من و شما به این نتیجه برسیم که صلاح نیست در مقابل آمریکا ، در مقابل این دستگاه های سیاسی تابع کارتل های گوناگون اقتصادی ؛ در مقابل اینها ، انسان خیلی هم بایستد ، خیلی هم مقاومت کند ، از بعضی از حرفها باید دست کشید ، کما آنکه گفتند دیگر ، در یک برهه ای کسانی گفتند : آقا ول کنید قضیه ی اسرائیل را ، ول کنید قضیه فلسطین را ، ول کنید قضیه عدالت در سطح جهانی را ، حمایت از ملت های عدالت خواه را ، رها کنید این حرفها را ، چه کار دارید، به خودتان بچسبید . این همان تغییر محاسبات است ؛ دشمن اینرا می خواهد . با گفتمان آمده ایم که از محاسبات درستمان حفاظت کنیم و از تغییر نادرست محاسباتمان جلوگیری کنیم.

مدیر وبلاگ : مرتضی
ارثیه كسی نیست ! (یادداشت روز)


1-
بامداد  دیروز سعید مرتضوی كه دوشنبه شب هفته جاری بازداشت شده بود از زندان آزاد
شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای درباره علت و چرایی این اقدام خود آورده
است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام
جرم،  نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به
زندان  معرفی گردید. متعاقبا پس از تكمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار
تامین  مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعكس در نوار
منتشره  تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق
ادامه  دارد.»
در بیانیه دادستانی تهران ابهامات درخور توجهی دیده می شود از
جمله آن  كه؛
الف- در بیانیه دادستان محترم تهران به اتهام سعید مرتضوی اشاره
نشده و در  این باره تنها به جمله مبهم «اتهام قید شده در اعلام جرم»! بسنده شده
است و سؤال  این است كه «كدام اتهام»؟ پاسخ این سؤال را می توان از بخش پایانی این
بیانیه كوتاه  به دست آورد. آنجا كه آمده است «همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به
مطالب منعكس در  نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به
پرونده هر دو نفر فوق  ادامه دارد» این جمله از بیانیه دادستان محترم تهران نشان می
دهد كه سعید مرتضوی و  فاضل لاریجانی پرونده مشتركی دارند و از آنجا كه درباره سعید
مرتضوی از لفظ «اتهام» به صورت مفرد استفاده شده، می توان نتیجه گرفت كه برخی از
اتهامات دیگر مرتضوی در  این بازداشت دخالت نداشته است.
اكنون جای این سؤال است
كه چرا مرتضوی برای تفهیم  اتهام بازداشت می شود- آنهم بازداشت شبانه- ولی فاضل
لاریجانی برای تفهیم اتهام  بازداشت نمی شود؟!

 

1-
بامداد  دیروز سعید مرتضوی كه دوشنبه شب هفته جاری بازداشت شده بود از زندان آزاد
شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای درباره علت و چرایی این اقدام خود آورده
است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام
جرم،  نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به
زندان  معرفی گردید. متعاقبا پس از تكمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار
تامین  مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعكس در نوار
منتشره  تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق
ادامه  دارد.»
در بیانیه دادستانی تهران ابهامات درخور توجهی دیده می شود از
جمله آن  كه؛
الف- در بیانیه دادستان محترم تهران به اتهام سعید مرتضوی اشاره
نشده و در  این باره تنها به جمله مبهم «اتهام قید شده در اعلام جرم»! بسنده شده
است و سؤال  این است كه «كدام اتهام»؟ پاسخ این سؤال را می توان از بخش پایانی این
بیانیه كوتاه  به دست آورد. آنجا كه آمده است «همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به
مطالب منعكس در  نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به
پرونده هر دو نفر فوق  ادامه دارد» این جمله از بیانیه دادستان محترم تهران نشان می
دهد كه سعید مرتضوی و  فاضل لاریجانی پرونده مشتركی دارند و از آنجا كه درباره سعید
مرتضوی از لفظ «اتهام» به صورت مفرد استفاده شده، می توان نتیجه گرفت كه برخی از
اتهامات دیگر مرتضوی در  این بازداشت دخالت نداشته است.
اكنون جای این سؤال است
كه چرا مرتضوی برای تفهیم  اتهام بازداشت می شود- آنهم بازداشت شبانه- ولی فاضل
لاریجانی برای تفهیم اتهام  بازداشت نمی شود؟!
ب- در بیانیه دادستانی آمده است
«پس از اعلام جرم دادستان  تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم،
نامبرده به دادسرا احضار  و...» پرسش بعدی آن است كه چرا دادستان محترم علیه سعید
مرتضوی اعلام جرم كرده ولی  علیه فاضل لاریجانی اعلام جرم نكرده است؟! مگر به
استناد بیانیه دادستانی تهران، هر  دو نفر متهم یك پرونده نبوده اند؟! اگر یكی از
آنها شاكی و دیگری متهم بود، برخورد  دوگانه دادستانی قابل توجیه بود ولی بیانیه
دادستانی بر متهم بودن فاضل لاریجانی  نیز تاكید و تصریح دارد. بنابراین بازداشت
شبانه یكی از دو متهم و خودداری از  بازداشت متهم دیگر چگونه قابل توجیه است و این
تبعیض از كجا ناشی شده و به چه علت  صورت پذیرفته است؟!
ج- بیانیه دادستانی نشان
می دهد كه اتهام هر دو متهم «به  مطالب منعكس در نوار منتشره» مربوط است، كه باید
گفت اگر انتشار نوار یاد شده جرم  باشد كه هست و اقدام ضد اخلاقی، مجرمانه و
غیرقابل توجیهی نیز هست، این جرم را آقای  رئیس جمهور مرتكب شده است. بنابراین جرم
مرتضوی می تواند اقدام غیراخلاقی و صد  البته مجرمانه وی در تهیه نوار باشد. و جرم
فاضل لاریجانی درخواست غیرقانونی او - صرفنظر از صحت و سقم آن - است. با این حساب
وقتی قرار و تصمیم به دستگیری باشد  اتهام فاضل لاریجانی اگر بیشتر از مورد اتهامی
مرتضوی نباشد، كمتر از آن نیز به نظر  نمی رسد و بار دیگر این سوال مطرح می شود كه
چرا با فاضل لاریجانی برخوردی مشابه  سعید مرتضوی صورت نپذیرفته است؟!
از آنجا
كه فاضل لاریجانی، برادر ریاست محترم  قوه قضائیه است برخورد دوگانه و غیر قابل
توجیهی كه به آن اشاره شد می تواند توهم  تبعیض از سوی دستگاه تحت مدیریت ایشان را
در پی داشته و برخلاف تاكید چندباره  رهبرمعظم انقلاب و گواهی عقل و منطق؛ مصداق
«به كارگیری احساسات مردم در جهت ایجاد  اختلاف» باشد. اگر چنین باشد كه متأسفانه
هست، چه كسی پاسخگوست؟!
2- و اما، نوار  مطرح و منتشر شده در جلسه علنی روز
یكشنبه مجلس كمترین ارتباطی با موضوع و دستور  كار جلسه یعنی استیضاح وزیركار
نداشت. اگر برادر رئیس مجلس - بر فرض صحت آنچه در  نوار آمده است- مرتكب جرمی شده
باشد، این موضوع چه ربطی به استیضاح وزیر كار دارد؟! و یا این جرم احتمالی! چه
ارتباطی می تواند با رئیس مجلس داشته باشد؟! در كدام  سیستم حقوقی و قضایی، گناه
برادر- بر فرض صحت- را به حساب برادر دیگر می نویسند؟! و  سوال این است كه آیا جناب
رئیس جمهور از این نكته بدیهی بی خبر بوده اند؟! پاسخ نمی  تواند مثبت باشد،
بنابراین باید پرسید با چه انگیزه و برای رسیدن به كدام مقصود و  منظور اقدام به
انتشار نوار یاد شده كرده اند؟! به یقین منظور ایشان برخورد با یك  فساد اقتصادی
نبوده است، چرا كه اگر چنین بود اولا؛ بایستی نوار را در اختیار مراجع  قضایی و

مراكز مربوطه قرار می دادند كه ندادند! ثانیا؛ چنانچه نگران فساد اقتصادی  بودند
چرا نوار مورد اشاره را مدتها نزد خود نگاهداشته و تا روز یكشنبه كذایی منتشر
نكرده بودند؟ ثالثا؛ چرا در موارد مشابه كه به اطرافیان ایشان مربوط می شود، نظیر
ملاقات آقای «م» با یكی از متهمان ردیف اول فساد كلان اقتصادی در هتل لاله تهران،
ماجرای «فیوضی» در كیش و نمونه های دیگری كه موضوع این یادداشت نیست، سكوت كرده
اند؟! بنابراین با جرأت می توان گفت؛ كه منظور آقای رئیس جمهور مقابله با مفاسد
اقتصادی نبوده است مخصوصا آن كه از نوار یاد شده برای وادار كردن مجلس به پس گرفتن
طرح استیضاح وزیر كار استفاده كرده اند و قبل از جلسه استیضاح نیز به انتشار این
نوار در صورت استیضاح وزیر كار اشاره كرده بودند!
اكنون جای این سؤال است كه
آقای رئیس جمهور از انتشار نوار یاد شده در صحن علنی مجلس- صرفنظر از غیرقانونی و
غیراخلاقی بودن آن- چه منظوری داشته اند؟! در این باره سخنی به میان نمی آوریم چرا
كه ذوق زدگی دشمنان تابلودار بیرونی از اقدام رئیس جمهور و تعجب توأم با تاسف مردم
از این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی، پاسخ روشن و خالی از ابهامی به سؤال یاد شده
است؟! و فقط اشاره می كنیم كه ماجرا بسیار فراتر از یك به اصطلاح افشاگری- آنهم با
مشخصات فوق الذكر- بوده است!
گفتنی است كه براساس یك خبر موثق، برخی از اعضای
دولت و نزدیكان رئیس جمهور با توجه به سخیف و غیراخلاقی بودن اقدام یاد شده و نیز
پیامدهای منفی آن برای شخصیت رئیس جمهور، با انتشار نوار مخالف بوده اند ولی آقای
«م» اصرار به انتشار آن داشته اند! چرا و با كدام انگیزه؟! بماند!
3- استیضاح
وزیر كار اگرچه اقدامی قانونی بود ولی بسیار بعید به نظر می رسد كه استیضاح
كنندگان  از پیامدهای سوء این اقدام خود باخبر نبوده باشند. مجلس و نمایندگان نیز
با توجه به  شرایط حساس كنونی از هرگونه اقدام تنش آفرین به شدت نهی شده و مشمول
این هشدار رهبر  معظم انقلاب بودند كه «از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات
مردم را در جهت  ایجاد اختلاف به كار گیرد، قطعا به كشور خیانت كرده است» بنابراین
چرا بر استیضاح  اصرار ورزیدند؟! از برخی نمایندگان استیضاح كننده كه اندك و كم
شمارند، انتظار  چندانی نبوده و نیست ولی بسیاری دیگر به شدت درخور ملامت هستند كه
چرا شرایط حساس  كنونی را نادیده گرفته اند؟!
4- و بالاخره با عرض پوزش از
مسئولان محترم بایستی  خطاب به برخی از آنان این سخن حضرت امام راحل(ره) را گوشزد
كرد كه انقلاب و نظام  ارثیه شما نیست كه به میل خود در آن دخل و تصرف كنید و بعد
از نشستن بر كرسی های  مسئولیت كه برآمده از خون صدها هزار شهید و خون دل خوردن
توده های عظیم پاكباز و  فداكار این مرز و بوم اسلامی است، اندازه نگه ندارید و
توهم «این منم طاووس علیین  شده»! در ذهن خود بپرورانید.

حسین
شریعتمداری

نوع مطلب : خبر، تحلیل، 
برچسب ها : یکشنبه مجلس، سعید مرتضوی، فاضل لاریجانی، ارثیه کسی نیست، دستگیری سعید مرتضوی،
لینک های مرتبط :
جمعه 20 بهمن 1391
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
Check PageRank

Powered by WebGozar

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای گفتمان محفوظ است
روزشمار فاطمیه